International Week

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3544,
fax. 61-665-3956 
e-mail: [email protected]