Najważniejsze jednostki

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe naszych najważniejszych jednostek.

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

www: www.put.poznan.pl

Kanclerz Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Kanclerza 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3524,
fax. 61-665-3530 
e-mail: [email protected]

Studia i kształcenie

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3640
fax. 61-665-3750 
e-mail: [email protected]

Wyjazdy służbowe za granicę pracowników Uczelni

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej​
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań
tel. 61-665-3528
e-mail: [email protected]

Współpraca nauki z gospodarką

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej 

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-647-5847 
e-mail: [email protected]

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

Sekcja Kadr: tel. 61-665-3619, -3620, fax. 61-665-3616 
Sekcja Płac: tel. 61-665-3708, -3707, fax. 61-665-3616 
e-mail: [email protected]

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3538, -3638,
fax. 61-665-3559, -3738 
e-mail: [email protected]

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Biblioteka 
ul. Piotrowo 2,
61-138 Poznań 

tel. (+48) 61-665-3668,-3519
fax. (+48) 61-665-3615 
e-mail: [email protected]
www: library.put.poznan.pl

Rekrutacja

W sprawach związanych z procesem rekrutacji prosimy używać poniższego numeru telefonu:

tel. 61 665 3548

Rektor Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Rektora
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3537, 61-833-3881,
fax. 61-665-3770,
e-mail: [email protected]

Prorektorzy Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Prorektorów 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3692,
fax. 61-665-3699 
e-mail: [email protected]

Uczelnia

Biuro Rektora 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3639,
fax. 61-665-3635 
e-mail: [email protected]

Współpraca z zagranicą

Dział Współpracy Międzynarodowej
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3544,
fax. 61-665-3956 
e-mail: [email protected]

Dział Spraw Naukowych

Dział Spraw Naukowych 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3785, -3618, -3520
e-mail: [email protected]

Kwestura

Kwestura
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3612, -3646,
fax. 61-665-3788
e-mail: [email protected]

Dział Audytu

Dział Audytu 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3761,
fax. 61-665-3736 
e-mail: [email protected]

Promocja Uczelni

Dział Informacji i Promocji
ul. Piotrowo 3,
60-965 Poznań

e-mail: [email protected]
tel. 61-665-3803 (kom. 508-477-207)
tel. 61-665-3804 (kom. 694-373-445)
tel. 61-665-3787