Świadczenia dla studentów

Zarządzenie Nr 42 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

REGULAMIN

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

PROCEDURA  I STAWKI STYPENDIÓW

Ramowa procedura semestr letni 2020/2021

TERMINY

Studenci mogą składać odwołania elektronicznie, za pośrednictwem uczelnianego systemu eStudent w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

https://zco.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/

Szczegółowe informacje na temat świadczeń dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r

 

 

 

 

 

Załączniki