Data wydarzenia

Jubileusz 70-lecia prof. Tomasza Łodygowskiego

Szanowni Państwo

Politechnika Poznańska, Uczelnia ze 100-letnią tradycją, zawsze doceniała

wybitne osobowości, które stanowią element Jej wspaniałej historii.

Czyniąc zadość temu miłemu zwyczajowi, 9 czerwca 2021 r. świętować będziemy

zacny Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Tomasza Łodygowskiego,

Rektora Politechniki Poznańskiej w latach 2012-2020.

 

Więcej informacji: https://www.put.poznan.pl/jubileusz