Zespół profesora Filipa Górskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej w ramach realizowanego projektu AutoMedPrint finansowanego przez Narodowe…

W dniach od 15 do 18 lipca 2021 r. odbył się Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Społeczność akademicką Politechniki Poznańskiej reprezentowali…

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy…

Wyniki analiz OPI PIB w 6. edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) dla absolwentów 2019…

Szanowni Studenci, informujemy, że w systemie elektronicznym eAnkieta została uruchomiona możliwość oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących za…

Politechnika Poznańska otrzymała nagrodę Made in Poland 2020 za budowanie polskiej marki na arenie międzynarodowej, wzmacnianie świadomości…

Dzięki staraniom Działu Współpracy Międzynarodowej Politechnika Poznańska została przyjęta do grona członków sieci IROs Forum. IROs Forum (…