Rady dyscyplin Politechniki Poznańskiej

 

  1. Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka

przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa i Fizyka Techniczna

przewodniczący: dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

przewodniczący: dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska i Energetyki

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

przewodnicząca: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, [email protected]

 

  1. Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, [email protected]