WebDAV Account

Każdy student Politechniki Poznańskiej otrzymuje do swojej dyspozycji przez cały okres trwania studiów – oprócz skrzynki e-mail – także miejsce na swoją stronę osobistą o objętości do 100MB w domenie student.put.poznan.pl. Aktywacji dokonuje się tylko raz na całe studia i można to zrobić w Dziekanacie swojego Wydziału lub w Biurze Obsługi Sieciowej Studenta.
 

W dziale tym znajdziesz instrukcje konfiguracji i korzystania z usług i zasobów dostępnych w centralnych serwisach uczelnianych oraz w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Opis Dokumenty

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows 7 lub Vista
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w systemie Windows 7 (lub Vista) połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.

pobierz instrukcję

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Windows XP
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w systemie Windows XP połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.

pobierz instrukcję

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie MacOS X
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w systemie MacOS X połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.

pobierz instrukcję

Konfiguracja połączenia WebDAV w systemie Ubuntu Linux LTS
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w systemie Ubuntu Linux 10.04 LTS połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.

pobierz instrukcję

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Total Commander (Windows)
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w programie Total Commander połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.
Programu tego można użyć, gdy są problemy z konfiguracją połączenia w systemie operacyjnym wg innej instrukcji.

pobierz instrukcję

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie BitKinex (Windows)
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w programie BitKinex połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.
Programu tego można użyć, gdy są problemy z konfiguracją połączenia w systemie operacyjnym wg innej instrukcji.

pobierz instrukcję

Konfiguracja połączenia WebDAV w programie Cyberduck (Windows, MacOS)
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji w programie Cyberduck połączenia WebDAV do wgrywania i aktualizacji plików uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.
Programu tego można użyć, gdy są problemy z konfiguracją połączenia w systemie operacyjnym wg innej instrukcji.

pobierz instrukcję

Konfiguracja .htaccess w uczelnianych serwisach WWW
W załączonym pliku znajduje się instrukcja konfiguracji pliku .htaccess uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby. Właściwa zawartość pliku .htaccess jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu, zwłaszcza gdy działa on w oparciu o system zarządzania treścią (CMS).

pobierz instrukcję

Przeglądanie logów uczelnianych serwisów WWW
W załączonym pliku znajduje się instrukcja dostępu do logów uczelnianych serwisów internetowych przez uprawnione do tego osoby.

pobierz instrukcję