19 10 2020

Informacja Rady Klubu Seniora

                    Komunikat

       Zgodnie z  § 2 p. 1  Zarządzenia JM Rektora PP nr. 58/12.10.br  ( RO/X/58/2020 ) dotyczącym organizacji pracy Uczelni w dobie Koronawirusa    zawiesza się czwartkowe spotkania  Rady Klubu Seniora  od dnia 15.10 br. do odwołania.

         Ewentualny kontakt emerytów  z  członkami Rady  prosimy realizować  poprzez Dział Socjalny.

      Życzymy Zdrowia wszystkim Emerytom PP.

                                               Rada Klubu Seniora