4 09 2020

Podpisanie umowy z Rimedo Labs

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Politechnika Poznańska udzieliła spółce założonej przez pracowników Instytutu Radiokomunikacji PP - Rimedo sp. z o. o. licencji na korzystanie z know-how uczelni w zakresie algorytmów stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych.

Umowę w imieniu uczelni podpisał prof. dr hab inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, spółka reprezentowana była przez dr. inż. Marcina Dryjańskiego, Prezesa Rimedo Labs. W uroczystym zawarciu umowy udział wzięła część pozostałych udziałowców: prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka, dr inż. Paweł Kryszkiewicz oraz Witold Klimas, Prokurent, natomiast po stronie uczelni - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej w kadencji 2020 - 2024, dr hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor ds. nauki oraz mgr inż. Paulina Szewczyk, Dyrektor Centrum Transferu Technologii.

Rimedo Labs jest start-upem powołanym przez pracowników Politechniki Poznańskiej w celu świadczenia usług doradczych i wdrożeniowych w zakresie nowoczesnych rozwiązań bezprzewodowych. Know-how stanowiące przedmiot współpracy zostało wypracowane przez zespół Instytutu Radiokomunikacji w toku wieloletniej działalności naukowej prowadzonej w uczelni i wspieranej licznymi, głównie międzynarodowymi projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych oraz zleceniami realizowanymi w porozumieniu z liczącymi się w skali światowej partnerami biznesowymi.

Udzielona licencja na korzystanie z know-how pozwoli firmie na dostarczanie najlepszych jakościowo i innowacyjnych merytorycznie usług badawczo-rozwojowych w warunkach rynkowych oraz na rozwijanie unikalnej wiedzy w oparciu o korzyści płynące z porozumienia wypracowanego na linii nauka-biznes.