Authored on

30.05.2021
International Football Tournament/Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - 6.06.
mecz piłki

[En]

We invite you to take part in a unique International Football Tournament for professors and students of universities in Poznań!

The tournament will take place on the 6th of June 2019 from 5:00 pm to 8:00 pm in Sports Centre of Poznan University of Technology - Piotrowo 4 Street.

Come and cheer for the players!:)

The International Football Tournament is a part of Intercultural Week 2019 and also initiative within the NAWA project, Welcome to Poland: PP around the world - intercultural year.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

More information about Intercultural Week 2019:
https://www.facebook.com/miedzykulturowy/
https://miedzykulturowy.wordpress.com/?fbclid=IwAR2wlSYHHD382QUe8z6zjDpt...
https://www.put.poznan.pl/en/node/2235

(PL)
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej dla profesorów i studentów poznańskich uczelni!
Turniej odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w godzinach 17:00 do 20:00 w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej - ul. Piotrowo 4.

Zapraszamy do udziału i kibicowania zarejestrowanym drużynom! :)

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej jest wydarzeniem w ramach Tygodnia Międzykulturowego 2019, a także zadania w ramach projektu NAWA, Welcome to Poland: PP dookoła świata - rok międzykulturowy.
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. /

Więcej informacji o Tygodniu Międzykulturowym 2019:

https://www.facebook.com/miedzykulturowy/
https://miedzykulturowy.wordpress.com/?fbclid=IwAR2wlSYHHD382QUe8z6zjDpt...
https://www.put.poznan.pl/en/node/2235

PL