Authored on

30.05.2021
PUT City game

W dniu 11.05. br odbyła się pierwsza Gra miejska dla społeczności Politechniki Poznańskiej organizowana przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej. Tematem gry była historia Poznania i początki państwowości Polski.

Została przeprowadzona na terenie centrum Poznania.

W grze wzięło udział 10 zespołów złożonych z pracowników, studentów polskich i zagranicznych PP.

Uczestnicy otrzymali mapę z kodami QR oraz wyznaczonymi miejscami w których czekały na nich różne zagadki.
Jednym z ciekwaych elementów były również zadania przekazywane przez osoby odgrywające Powstańca Wielkopolskiego, Polskiego Szlachica, Garncarkę i Mieszczankę.

Trzy pierwsze drużyny zostały nagordzone a kilku uczestników uzyskało wyróżnienia.

Gra została przygotowana i przeprowadzona przez City Events Poznań.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

PL