Authored on

30.05.2021
Lipcowe spotkanie z cyklu PP dookoła świata - kawiarenka międzykulturowa

On the 18.07.2019 took part next meeting of "PUT around the world - Intercultural Café":
We listened to the presenters from Poland, Kenia, Peru and Ecuador and talked about popular national games, sports, hobbies, traditional children's games from all around the world.

After the meeting, the PUT employee took participants to the Sports Center for a bowling game.

PUT around the world - Intercultural Café is an initiative proposed by the LLL and International Education Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café aimed at integrating the academic community, cultural exchange, enlargement awareness about Poland among foreign students and awareness about the countries of origin of foreign students from the Poznan University of Technology.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated for both, polish and international students of Poznan University of Technology and universities in Poznan, as well as employees of the Poznan University of Technology

Don't miss it! :) See you there!
The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

(PL)

 

W dniu 18.07.br  odbyło się kolejne spotkanie pn. "PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa"

Wysłuchaliśmy prezenterów z Polski, Kenii, Peru i Ekwadoru i rozmawialiśmy o popularnych grach narodowych, sportach, hobby, tradycyjnych grach dla dzieci z całego świata.

Po spotkaniu, pracownik PP zabrał uczestników do Cenrtum Sportu na wspólną grę w kręgle.

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Nie przegap kolejnego spotkania! Do zobaczenia !

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

PL