Authored on

29.05.2021
REMODEL

REMODEL Robotic tEchnologies for the Manipulation of cOmplex DeformablE Linear objects

dr inż. Krzysztof Walas

REMODEL will enable new production environments, where the manufacturing of complex products composed of multiple wires and cables by means of dual-arm robots is not only possible, but fully integrated with the product design chain. This result will be achieved by exploiting the result of a previous project called WIRES, were basic tools for the manipulation of electric wires have been developed. Moreover, new perception and interaction capabilities will be embedded into the robot to be effective in the industrial manufacturing scenario. REMODEL will bring new opportunities to human-intensive labor manufacturing processes like the one dealing with cables and wires, where the routing and fitting tasks are calling for advanced handling techniques. The REMODEL robotic ability will impact several production scenarios in which human work is widely adopted due to the complexity in the objects, materials and manipulation tasks, characterized unpredictable initial configuration as well as large deformability and plasticity.

Projekt skupia się na operowaniu miękkimi materiałami z wykorzystaniem robotów. Wymagane będzie zbudowanie systemu sterowania, który będzie bardzo czuły, dokładny i szybki, aby zapobiec niepożądanym nieodwracalnym odkształceniom i uszkodzeniom. Projekt REMODEL stworzy nowe możliwości w procesach produkcji wymagających intensywnych prac ludzkich, takich jak procesy związane z kablami i przewodami, gdzie zadania związane z trasowaniem i dopasowaniem wymagają zaawansowanych technik obsługi. Zdolność robotyczna REMODEL wpłynie na kilka scenariuszy produkcji, w których praca człowieka jest powszechnie stosowana ze względu na złożoność obiektów, materiałów i zadań manipulacyjnych, charakteryzujących się nieprzewidywalną konfiguracją początkową, jak również dużą odkształcalnością i plastycznością.

PL