14 05 2020

KIM JESTEM

Dnia 25 lutego odbyła się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Klubu Seniora Politechniki Poznańskiej na której zostałem, dość niespodziewanie, wybrany prezesem Rady tego Klubu. Ponieważ w Klubie Seniora nie pełniłem dotąd żadnych funkcji, wypada mi się przedstawić.

            Nazywam się Andrzej Grzybowski i z Politechniką Poznańską jestem związany od 1962 roku, kiedy to podjąłem studia na Wydziale Elektrycznym. Po ukończeniu studiów rozpocząłem staż asystencki w Katedrze Elektroenergetyki. W październiku 1968 roku  zostałem przyjęty do pracy na stanowisku asystenta. Po dwóch latach  zostałem starszym asystentem w  powstałym  w 1970 roku, Instytucie Elektroenergetyki. Na Wydziale Elektrycznym,  w 1976 roku, obroniłem pracę doktorską, której promotorem był prof.  Aleksander Kordus.

            Praktycznie przez cały czas mojej pracy zawodowej na Politechnice Poznańskiej zajmowałem się problematyką niekonwencjonalnych źródeł energii oraz  projektowaniem napowietrznych sieci elektroenergetycznych. W ramach zajęć dydaktycznych prowadziłem prace dyplomowe, wykłady, ćwiczenia i laboratoria, które próbowałem łączyć z praktyką poprzez organizację wycieczek technicznych, czy też grupowe uczestnictwo studentów w specjalistycznych imprezach targowych. Przez wiele lat byłem pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Elektrycznego  do spraw praktyk studenckich.

W trakcie mojej ponad czterdziestoletniej pracy na Politechnice pełniłem różne funkcje organizacyjne, będąc kierownikiem laboratorium, zastępcą Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki czy też Prodziekanem Wydziału Elektrycznego. Przez kilka kolejnych kadencji  zasiadałem w Senacie Politechniki Poznańskiej jako przedstawiciel nauczycieli akademickich niebędących profesorami.

Po przejściu na emeryturę nie zerwałem kontaktów z uczelnią. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne i uczestniczyłem w pracach naukowych. Niestety personalne i organizacyjne „trzęsienie ziemi”, które nawiedziło naszą uczelnię w roku 2019, uniemożliwiło mi dalszą pracę na Wydziale Elektrycznym, który jako taki przestał w zasadzie istnieć w strukturach naszej uczelni.

Pracując na Politechnice działałem także społecznie, głównie jako organizator różnego rodzaju  imprez. Były to wycieczki krajowe i zagraniczne, konkursy strzeleckie czy też zabawy karnawałowe i sylwestrowe. Przygotowywałem także okolicznościowe, jubileuszowe prezentacje czy też wystawy.

Obecnie pracuję w Zarządzie Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich jako przewodniczący Komisji Historycznej i Wydawnictw  oraz  w Stowarzyszeniu Woldenberczyków  jako członek  Zarządu Stowarzyszenia.   Efektem działania w tych organizacjach są liczne publikacje  wydawane drukiem czy też prezentacje przedstawiane na spotkaniach.

Licząc na bardzo dobrą współpracę koleżanek i kolegów, myślę że moje  doświadczenia zebrane przez ponad 50 lat pracy na Politechnice Poznańskiej,  pozwolą mi na  kontynuację dobrych tradycji Klubu Seniora PP.

 

                                                                                              Andrzej Grzybowski

                                                                                     Prezes Rady Klubu Seniora PP

                                                                                        Poznań, w kwietniu 2020 roku