14 05 2020

WYBORY RADY KLUBU SENIORA NA KADENCJĘ 2020-2024

                         Rada Klubu Seniora. Kadencja 2020 – 2024

Siedzą od lewej: Lubomira Kraus- Kundo, Krystyna Haraj, Andrzej Grzybowski, Stefania Budzyńska, Stoją od lewej: Aleksander Gandecki, Ryszard Tyranowski, Jolanta Sobolewska, Ewa Hołubowska, Ewa Fabiś, Marian Maćkowiak, Bożena Pakuła.

 

            W dniu 25.02.2020r odbyła się VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Klubu Seniora Politechniki Poznańskiej.

Komisja Mandatowa stwierdziła kworum i ważność Konferencji.

W imieniu ustępującej Rady sprawozdanie z działalności Rady Klubu Seniora w okresie od dnia 05 lutego 2012 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. przedstawił Prezes dr inż. Mirosław Stroiński.

Po wysłuchaniu sprawozdania i krótkiej dyskusji poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Klubu Seniora. Jednogłośnym wynikiem głosowania udzielono absolutorium.

W kolejności, zgodnie z programem Konferencji, przystąpiono do wyborów członków nowej Rady Klubu Seniora Politechniki Poznańskiej VIII kadencji 2020 - 2024

W głosowaniu niejawnym wybrano następujące osoby:

 • Budzyńska Stefania
 • Fabiś Ewa
 • Gandecki Aleksander
 • Grzybowski Andrzej
 • Haraj Krystyna
 • Hołubowska Ewa
 • Kraus-Kundo Lubomira
 • Maćkowiak Marian
 • Pakuła Bożena
 • obolewska Jolanta
 • Tyranowski Ryszard

W przerwie obrad, członkowie nowej Rady wybrali ze swojego grona prezesa, którym został dr inż. Andrzej Grzybowski.

Po przerwie przyjęto jednogłośnie wnioski o nadanie godności Członka Honorowego Rady dla p. Ireny Cybulskiej i p. Mirosława Stroińskiego.

Po wolnych głosach zakończono Konferencję.

 

Dnia 27 lutego 2020 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Klubu Seniora PP, które było poświęcone głównie sprawom organizacyjnym. Uchwalono, że posiedzenia Rady, podobnie jak w poprzedniej kadencji, będą się odbywały co tydzień, w każdy czwartek o godzinie 10.00 w gmachu Politechniki na Wildzie w sali 404.

Na posiedzeniu, każdy z członków Rady przedstawił swoje preferencje dotyczące chęci pracy w komisjach problemowych.

Na posiedzeniu w dniu 05.03.2020 roku ukonstytuowała się Rada Klubu Seniora na VIII kadencję 2020-2024 w następującej strukturze:

 

Prezes
Andrzej Grzybowski
V-ce Prezes
Lubomira Kraus-Kundo
Komisja Socjalno-Bytowa
Stefania Budzyńska, Ewa Fabiś, Lubomira Kraus-Kundo
Komisja Administracyjna
Bożena Pakuła, Ryszard Tyranowski
Komisja Kulturalno-Turystyczna
Aleksander Gandecki, Krystyna Haraj
Stanowisko ds. Ewidencji i Finansów
Ewa Hołubowska, Jolanta Sobolewska
Stanowisko ds. Promocji
Marian Maćkowiak

W ramach tego posiedzenia członkowie Rady Klubu poprzedniej kadencji przekazali swoje kompetencje, dokumenty i inne materiały następcom, którzy będą pracować w poszczególnych komisjach problemowych nowej kadencji.

Prezes Rady Klubu Seniora przedstawił sprawozdanie ze spotkania z JM Rektorem PP, prof. Tomaszem Łodygowskim, które miało miejsce 2 marca 2020 roku. Spotkanie było wspólną inicjatywą Prezesów: ustępującego Mirosława Stroińskiego i obecnego Andrzeja Grzybowskiego.

Kolejnym punktem obrad były omówienie przygotowań do tradycyjnego spotkania Wielkanocnego i sprawy bieżące.

 

12 marca 2020 odbyło się robocze posiedzenie Rady Klubu Seniora podczas którego przeprowadzono dyskusję nad głównymi kierunkami działania Rady, planami dotyczącymi organizacji imprez turystycznych i innych działań. W trakcie tego spotkania, pani Wicekanclerz PP poinformowała członków Rady, że ze względu na epidemię Koronawirusa, należy zawiesić działalność Rady Klubu Seniora w pomieszczeniach Uczelni. Przerwa ma trwać, wg zarządzenia JM Rektora, do 15 maja.

Załączone amatorskie zdjęcia, przedstawiają spotkanie obu Prezesów Rady Klubu z JM Rektorem PP oraz nową Radę Klubu, w niepełnym składzie, podczas jej skróconego posiedzenia w dniu 12 marca 2020.

 

Za Radę Klubu Seniora PP
Andrzej Grzybowski

 

ZDJĘCIA