9 04 2021

Konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług

Uprzejmie informujemy, że FSNT - NOT Rada w Poznaniu ogłasza kolejną edycję Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług dla Absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni poznańskich: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetów - Ekonomicznego, Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych, którzy obronili prace dyplomowe w roku akadamickim 2015/2016.

Więcej informacji: http://bityl.pl/cT6b4